O Klastrze

Klaster Finansowy to inicjatywa grupy przedsiębiorców z rynku pośrednictwa finansowego obejmujący swoim działaniem całą Polskę. Został założony dla przedsiębiorców i klientów. Jest to instytucja otwarta, będąca swego rodzaju pomostem między światem nauki a światem biznesu. W projekt utworzenia Klastra zaangażowały się małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu.

Klastry to dobry sposób na współpracę i rozwój firm z tej samej branży. Przedsiębiorstwa, działając w ramach sieci, podnoszą swoją konkurencyjność, poprzez wykorzystanie wspólnej wiedzy, zasobów, technologii, marketingu oraz infrastruktury.

Czym jest klaster? W szeroko ujętym znaczeniu klastrem można określić geograficzne zgrupowanie wzajemnie powiązanych ze sobą firm, zazwyczaj z tej samej branży, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą. Za istotne wartości w klastrze uznawane są otwartość, zaufanie, zdolność do podejmowania decyzji, wizja, determinacja i konsekwencja.