Cele Klastra

- regulacja rynku Pośredników
- wprowadzenie certyfikacji doradców hipotecznych i firmowych
- tworzenie zasad Kodeksu Etyki Pośrednika i Doradcy na rynku finansowym
- podniesienie rangi zawodu Pośrednika
- dbanie o dobry wizerunek Pośrednika Finansowego
- udział w regulacjach rynku finansowego przy współpracy z Konferencją Przedsiębiorstw
  Finansowych w Polsce
- umożliwienie podmiotom z branży finansowej nawiązania wzajemnej współpracy
- tworzenie przyjaznego środowiska do dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy oraz umiejętności
  a także kwalifikacji w branży finansów
- wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw finansowych w uwzględnianiu ich "głosu" oraz w
  wyrażaniu swojego stanowiska i kierowania postulatów na forum publicznym przy ważnych
  decyzjach wprowadzanych przez KNF czy Ministerstwo Finansów

Klaster Finansowy powstał po to, by wspierać, integrować i rozwijać środowisko przedsiębiorców z branży finansowej oraz budować i ugruntować pozycję polskiej przedsiębiorczości.