Katarzyna Krajewska - Wiceprezes Zarządu. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem studia podyplomowe oraz Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Zawodowo związana z branżą finansową. Specjalizuje się w doradztwie finansowym dla firm oraz kredytach inwestycyjnych. Od 2006 roku Prezes Zarządu firmy finansowej Financial-Expert Sp. z o.o. Od 2010 roku Członek Zarządu          Fundacji Wspierania Inicjatyw Społeczno –Ekonomicznych „WISE”. W latach 1997-2005 roku na stanowiskach kierowniczych w firmach ubezpieczeniowych oraz bankach. Lata 1992-1996 to doświadczenie w firmie handlowej, pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego.

Jolanta Rycerz - Wiceprezes Zarządu. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1991 roku związana zawodowo z bankowością. Przez wiele lat pracowała dla Banku Handlowego w Warszawie, budując sieć bankowości detalicznej, później Citigroup, gdzie, jako dyrektor regionalny odpowiadała za placówki detaliczne oraz private banking Citigold. W latach 2005-2007 pełniła funkcje dyrektora zarządzającego w Getin Bank SA. Od czerwca 2007 jako doradca zarządu PKO BP SA wprowadzała nową strategię i standardy sprzedaży w sieci 1.200 oddziałów bankowych, którymi później kierowała, jako dyrektor zarządzający Pionem Sprzedaży. Jednocześnie pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Kredobanku SA na Ukrainie. Od lipca 2008 roku dyrektor zarządzający w Allianz Bank SA, a od listopada 2008 członek zarządu, odpowiedzialna za budowanie struktur sprzedażowych banku, marketing, produkty i rozwój sieci placówek bankowych. Od października 2010 prezes zarządu World Finance Sp. z o.o. oraz członek rady nadzorczej Black Point SA.

Marcin Suchocki – Prezes Zarządu. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie na kierunku zarządzania finansami MiSP oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Obecnie Prezes Zarządu Kancelarii Finansowej Tritum Group Sp z o.o. oraz spółki dreamHOMES.pl Sp. z o.o. z branży nieruchomości. Od 2009 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki AMM Capital S.A. oraz Prezes Zarządu AMM Nieruchomości sp. z o.o. Od 2006 roku związany z Pomorskim Klubem Biznesu natomiast od 2008 roku na stanowisku Członka Zarządu. W latach 2005-2007 na stanowiskach kierowniczych, później jako Prezes i Wiceprezes Zarządu w firmie produkcyjnej oraz handlowej z branży kosmetycznej.

Marcin Szlachcikowski - Wiceprezes Zarządu. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Instrumentalnym. W latach 1996 - 2000 stanowisko kierownicze w branży handlowej. W latach 1999-2001 współpraca na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy ING w Polsce. Obecnie właściciel firmy ''Pośrednictwo Finansowe Marcin Szlachcikowski'' oraz ''Światełko'' Marcin Szlachcikowski z branży edukacyjno - oświatowej.

Mariusz Kołtun – Wiceprezes Zarządu. Wiceprezes Zarządu Plusfactor Sp. z o.o., od 8 lat związany z bankowością korporacyjną. W trakcie kariery zawodowej zajmował wysokie stanowiska menadżerskie w Invest Bank SA, Getin Bank SA, Noble Bank SA, Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o. i Raiffeisen Bank SA. Szczególnie związany z faktoringiem. W ramach Getin Holding SA był bezpośrednio odpowiedzialny za organizację Departamentu Faktoringu w Prikarpattia Bank na Ukrainie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytetcie Lubelskim. W 2006 r. ukończył aplikację prokuratorską.

Artur Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Zawodowo związany z branżami: finansową, teleinformatyczną i obrotu nieruchomości. Współpracował m.in. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Niezależnym Operatorem Międzystrefowym oraz Exatel S.A., gdzie odpowiadał za rozwój struktur sprzedaży i sieci placówek.