Korzyści dla członków

- Podniesienie wizerunku oraz rangi zawodu Pośrednika
- Bieżący dostęp do najświeższych informacji z rynku finansowego
- Wspólne tworzenie kodeksu etycznego Pośrednika Finansowego
- Współpraca z instytucjami powiązanymi: KNF, BIK, BIG, KRD
- Możliwość wnoszenia uwag do ustaw w zakresie działania rynku finansowego
- Wzrost wiarygodności wobec partnerów biznesowych
- Pomoc prawna w rozstrzyganiu sporów związanych z rynkiem finansowym oraz Klastrem
- Możliwość realizacji wspólnych projektów
- Uczestnictwo w konferencjach Pośredników
- Budowa wspólnego wizerunku Pośrednika oraz Klastra Finansowego
- Newsletter dla członków: podsumowanie najważniejszych wydarzeń danego miesiąca
- Możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy
- Możliwość korzystania z logo Klastra na wizytówce oraz reklamy na stronie Klastra