Jak przystąpić

Chęć przystąpienia do Klastra prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz ankiety członkowskiej i przesłania drogą pocztową na adres Klastra  oraz drogą elektroniczną na czlonek@klasterfinansowy.pl. Do dokumentów należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie o niekaralności.


Do pobrania
Dla osób fizycznych (prywatnych):
deklaracja_członek zwyczajny

Dla firm:
ankieta_członek wspierający
deklaracja_członek wspierający

Miejsce kontaktu w sprawie przystąpienia:
ul. Przebendowskich 40/3, 81-543 Gdynia
Tel/Fax +48 58 624 85 58
E-mail: czlonek@klasterfinansowy.pl

Zapraszamy do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.
Zarząd i Członkowie